Werkwijze

Kennismaken

Wanneer u contact met mij opneemt, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Daarom zal ik u vragen didactische gegevens van uw kind mee te brengen. Dit zijn de resultaten die uw kind heeft behaald op school en een uitdraai van het Cito leerlingvolgsysteem. U kunt dit navragen bij de intern begeleider van school. Zo kan ik een goede analyse van de onderwijsbehoeften maken. Aan het einde van het gesprek stellen we samen vast of remedial teaching uw kind kan helpen. Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Intake

Er volgt een diagnostisch gesprek met uw kind en er worden – indien noodzakelijk – toetsen afgenomen. Naar aanleiding van het intakegesprek en de didactische gegevens wordt er een handelingsplan voor 12 weken uitgewerkt. In een handelingsplan staan de doelen en de route van het begeleidingstraject. Het is maatwerk. Het handelingsplan wordt eerst met ouders besproken en daarna wordt de remedial teaching gestart. Aan het begin van de RT bespreek ik samen met uw kind de doelen voor de komende periode. Dit is van groot belang voor de leermotivatie van uw kind.

Remedial Teaching Lingewaard te Huissen

Begeleiding

De begeleiding vindt plaats in wekelijkse behandelingen van 50 minuten. De begeleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd op de school van uw kind, zodat er bij uw kind geen verwarring ontstaat over de manier van werken tijdens de begeleiding en op school. Ook heeft de remedial teaching op deze manier meer effect. Uw kind moet kunnen zien dat het geleerde in de RT-praktijk toegepast kan worden op school. Daarnaast krijgt uw kind huiswerkopdrachten mee om gedurende de week elke dag kort aan te werken. Op deze manier kunnen aangeboden leerstrategie├źn geautomatiseerd worden. Na de RT-periode worden de behaalde resultaten getoetst en met u besproken. Afhankelijk van de resultaten wordt bekeken of uw kind zelfstandig verder kan, nog even extra ondersteuning nodig heeft of misschien een verwijzing naar andere specialistische hulp.

Om inzichtelijk te maken waar we in de begeleiding aan gewerkt hebben, worden ouders en school geïnformeerd door middel van een logboek. De ervaring leert dat dit helpt bij een goede communicatie tussen ouders, school en particuliere RT.

 

 

 

 

Privacy verklaring