Tarieven Remedial Teaching LingewaardTarieven

Voor remedial teaching is geen algemene vergoeding te verkrijgen.

De tarieven remedial teaching zijn vrijgesteld van BTW en gebaseerd op het advies van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).

De tarieven worden toegelicht tijdens het kennismakingsgesprek. Er zijn verschillende trajecten mogelijk.

 

 

Het RT-traject

Het RT-traject omvat een kennismakingsgesprek, twee sessies voor didactisch onderzoek, het uitwerken van een handelingsplan, overleg met school (alleen na toestemming van ouders), 12 keer remedial teaching van 50 minuten, verslaglegging via logboek, huiswerkopdrachten, materialen en een eindevaluatie.

Kosten: € 520,–

 

Het bijlestraject

Het bijlestraject bestaat uit een kennismakingsgesprek en vervolgens 6 keer bijles van 50 minuten, verslaglegging via logboek, eventueel huiswerkopdrachten en inclusief materialen.

Kosten: €160,–

 

Na zes lessen ontvangen ouders de factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

Bij verhindering of ziekte graag 24 uur van te voren afzeggen, anders moet ik helaas de kosten in rekening brengen.

In de schoolvakanties wordt er in principe geen remedial teaching of huiswerkbegeleiding gegeven.

 

 

 

Privacy verklaring