Privacyverklaring

Remedial Teaching Lingewaard is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Remedial Teaching Lingewaard

Jeanite Mattijssen-Balk

Struifstraat 15

6851CN  Huissen

06-57847109

jeanite@rtlingewaard.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Remedial Teaching Lingewaard verwerkt uw persoonsgegevens met uw schriftelijk bevestigde toestemming. Deze gegevensverwerking is nodig om de overeenkomst met u na te kunnen komen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • personalia (voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum)
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • gegevens over school en klas
  • financiële administratie (bankrekeningnummer en facturen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Informatie over gezondheid, ontwikkeling of genetische gegevens worden alleen verwerkt wanneer deze relevant zijn voor de met u overeengekomen dienstverlening. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

Remedial Teaching Lingewaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om de dienstverlening optimaal af te kunnen stemmen op de cliënt;

– voor het toesturen van een verslag van de begeleiding;
– voor het afhandelen van uw betaling;
– om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren.

Beveiliging

Remedial Teaching Lingewaard doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van een of meerdere verwerkers zoals een internetprovider, die voldoet aan de hoogste standaards aan beveiliging. Remedial Teaching Lingewaard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in afgesloten kasten in een af te sluiten ruimte. Deze is voor derden niet toegankelijk.

Voor de computerprogramma’s die worden ingezet, worden alleen de daadwerkelijk benodigde gegevens gebruikt, zoals een voor- en/of achternaam en bij voorkeur een nickname. Een e-mailadres wordt niet verstrekt. Zonder toestemming worden er nooit gegevens met andere partijen gedeeld.

Remedial Teaching Lingewaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Bewaartermijnen

Remedial Teaching Lingewaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met wettelijke en fiscale verplichtingen vanuit de Belastingdienst worden factuurgegevens 7 jaar bewaard.

Persoonsgegevens en contactgegevens ten behoeve van de dienstverlening worden twee jaar na het beëindigen van de ondersteuning vernietigd en verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Remedial Teaching Lingewaard verstrekt uitsluitend met uw toestemming uw gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Remedial Teaching Lingewaard. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon of organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jeanite@rtlingewaard.nl

 

 

 

Privacy verklaring