Doelgroep

Remedial Teaching Lingewaard is een kleinschalige praktijk waar kinderen in een veilige en huiselijke omgeving worden gestimuleerd om het beste in zichzelf naar boven te brengen. Succeservaringen en onmiddellijke feedback dragen er toe bij dat uw kind meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld krijgt.

Leerlingen in het basisonderwijs

Basisschoolleerlingen kunnen bij Remedial Teaching Lingewaard ondersteuning krijgen gericht op:

  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • spelling
  • woordenschat
  • dyslexie
  • rekenen

 

Bijles leerling

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Privacy verklaring