Remedial Teaching Lingewaard

Soms lukt het gewoon niet op school. Hoe goed uw kind zijn of haar best ook doet: de resultaten blijven achter en het plezier in leren en school wordt steeds minder. Ieder kind verdient het om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en soms heeft een kind daar extra begeleiding bij nodig. Remedial Teaching kan daarbij helpen.

 

Redemial Teaching:Ā ondersteuning bij het leerproces

Remedial Teaching Lingewaard is een particuliere praktijk voor remedial teaching (RT). Remedial teaching is professionele didactische hulp die je inzet wanneer het leerproces van een kind op school niet gaat zoals je mag verwachten. Remedial teaching richt zich voornamelijk op kinderen die problemen hebben met rekenen, (begrijpend) lezen, spelling en begeleiding bij dyslexie. Naast het didactische gedeelte is er ruime aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de leerlingen.

Remedial Teaching Lingewaard

Hoe werkt remedial teaching?

  1. Gestart wordt met het onderzoeken leerlingen met behulp van een intakegesprek, toetsen en/of observaties.
  2. Wanneer duidelijk is wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn, maak ik een handelingsplan met doelen. Hierin leggen we de begeleiding voor een vaste periode vast.
  3. Wat hierna volgt, is de echte remedial teaching. Volledig toegespitst op het probleem van de individuele leerling.
  4. Na 12 weken wordt het handelingsplan geƫvalueerd en bekeken of het kind zelfstandig verder kan.

Het samen met uw kind komen tot een plan van aanpak staat centraal in de praktijk. Door aan te sluiten bij het niveau en de belevingswereld van uw kind zal het zich competent gaan voelen, waardoor uw kind weer met plezier en zelfvertrouwen naar school kan gaan!

 

Remedial teaching is geen bijles.

Bijles is een herhaling van reeds geboden lessen (re-teaching). In de praktijk worden bijlessen aangeboden wanneer er sprake is van een klein hiaat in de leerontwikkeling van een kind. Het kind heeft bijvoorbeeld alleen problemen op het gebied van breuken of het heeft moeite met een correcte werkwoordspelling.

 

 

 

 

Privacy verklaring